USA SENSER Summer School

2007

პლენარული სხდომის თემები

 • SENSER და ახალი მიდგომა შიდადისციპლინალური კვლევისა და სწავლებისადმი (სრული)
 • მეცნიერება და მოსწავლეთა ჩართულობა (მარეტი)
 • ვორქშოპები და პარალელური სესიების პრეზენტაციები
 • DUE დაფინანსება(ბოილანი)
 • CS1 - ცხრა ნაბიჯი SENCER ის მოდელის 1 საათში შესაქმნელად(მიდლკემპი, ოატესი)
 • CS2 - ინტერაქტივი ჩვენი სტუდენტები სწავლებაში - სწავლისა და სწავლების სტიპენდია(ბენსონი, ფიშერი)
 • CS2 - SENCER და მეცნიერების სპეციალისტების სწავლება(მაკგუაერი)
 • CS3 - შეკითხვები სამოქალაქო ჯანმრთელობაზე: SENCER სტრატეგია ჯგუფის ჩართულობისათვის (ფესი)
 • CS3 - მათემატიკური დიაგნოსტიკის ჩართვა და შეცდომების გასწორება PowerPoint-ის ლექციებში(სმიტი)
 • CS3 - ახალი პედაგოგები, ახალი პრობლემები: როცა თქვენს სტუდენტს მოუსმენთ, მოგეწონებათ რასაც გაიგებთ(ვილსონი, ფრეიბერგი, მაკგუაერი)
 • CS3 - SENCER 101(კოუპელისი)
 • CS3 – SENSER-ის პრინციპების გამოყენება კურიკულუმის რეფორმისათვის და იმპლემენტიაციისათვის: UNC ეშვილის თემატიკური კლასტერის ლიბერალური კვლევის ინტეგრირება(კრუმპე, კატზი)
 • CS3 - ურანი და ამერიკელი ინდიელები(მიდლკემპი)
 • CS4 - ემოციური დემონსტრირება სამეცნიერო აუდიტორიის ჩასართავად(სმიტი)
 • CS4 - სამოქალაქო პრობლემების გაგების გაღრმავება სტუტენტებისათვის: მეცნიერების ინტეგრირება სხვა დისციპლინებთან (ბაჩოფერი, დევანასი, კრუმოე, კატზი)
 • CS4 - კარგია თუ არა რომ ყველა სტუდენტმა მიიღის უმაღლესი შეფასება? სწავლების თავიდან გამოგონება(მაკგუაერი)
 • CS4 - ურბანული ჯანმრთელობის შესწავლა სოციალური სამართლიანობისათვის(ჰლავატი, გრალო)
 • CS4 - ონლაინ გაკვეთილების ეფექტები ჩართულობაზე(Pratte)
 • CS5 - ურბანული ასთმის პროგრამა - SENCER პროექტი სასწავლო ჯგუფისათვის და ჯგუფის სწავლებისათვის(ბედნარზი, ვილიამსი, ლეჰმანი
 • CS5 - სწავლება და ინფორმაციის მიწოდება სადავო თემებზე მეცნიერებაში(ლაბოვი)
 • CS5 - სიხარბე და მოვალეობები: მეცნიერება, ეთიკა, საზოგადოება(დეგნანი)
 • CS5 - მეცნიერება ყველა სტუდენტისათვის: ძირითადი მეცნიერებისათვის პოზიტიური გარემოს შექმნა (სტეფენი)
 • CS5 - უფრო სველი, უფრო ველური და უფრო ღრმა: განახლება ინტერდისციპლინალურად დაკავშირებული კურსების შესახებ (ბეკონი, ბელანაკა, ფერნანდესი, ლოგუე)
 • CS6 - BioSciEdNet გვერდი და ნაციონალური სამეცნიერი დიფრული ბიბლიოთეკა(მაკგუაერი)
 • CS6 - კონცეფციის რუქის გავლენა, სერვისების სწავლებაზე და დაწყებით ბიოლიგიურ კურსებში სწავლის შედეგების შეფასების სტრატეგიები(ბუთი)
 • CS6 - მასწავლებების ჩართვა მეცნიერების-ტექნოლოგიების-საზოგადოების პრობლემების განხილვებში (რიე)
 • CS7 - CASA: "პრაქტიკის საზოგადოება" ფორმატიული შეფასიებისათვის(მაკგუაერი)
 • CS7 - "სკოლაში მეცნიერების წაღება" - საუბარი რიჩარდ დუშჩლთან(დუშჩლი, მუნი)
 • ინსტიტუტის შემდგომი ვორქშოპები - ბოილანი: NSF გრანტების წერა(ბოილანი)

ჰენდაუთები

 • აქტიური სწავლება(ფათე)
 • იმისი ცოდნა თუ რას სწავლონებ თქვენი სტუდენტები (ფათე)
 • თქვენი სამუშაოს წარდგენა დანარჩენი ინსტიტუტისათვის (ფათე)
 • კრიტიკული აზროვნების სწავლება (ფათე)

პრეზენტაციები

 • არკანზასის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • ბუტლერის უნივერსიტეტი
 • ემერსონის კოლეჯი
 • საქართველოს კოლეჯი და სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • კაპა პლანის საზოგადოებრივი კოლეჯი
 • ლა გუარდიას საზოგადოებრივი კოლეჯი
 • ლა სალლეს უნივერსიტეტი
 • ლიპსკომბის უნივერსიტეტი
 • მეტროპოლიტენის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • მონტგომერის კოლეჯი
 • ნორთლანდის კოლეჯი
 • რუზვეკტუს ყბუვერსუტეტუ
 • წმინდა მერის კოკეჯი
 • მონატანის უნივერსიტეტი
 • სამხრეთ მეინის უნივერსიტეტი
 • ვინსკონსინის უნივერსიტეტი
 • დასავლეთ ჩესტერის პენსილვანიის უნივერსიტეტი
 • დასავლეთ ვირჯინიის უნივერსიტეტი

2005

 • აქტიური სწავლების ტექნიკები დიდ და პატარა კლასებში
 • აქტიური სწავლების ტექნიკები დიდ და პატარა კლასებში
 • წერა სამეცნიერო კურსებში: მისია შესაძლებელია
 • იმისი ცოდნა თუ რას სწავლობენ თქვენი სტუდენტები What Your Students Are Learning
 • SALG-ის ვებსაიტის გამოყენება SENCER-SALG ინსტრუმენტების იმპლემენტაციისათვის
 • ფაკულტეტისთვის და ფაკულტეტით
 • სტრუქტურების შექმნა თქვენს კლასებში სტუდენტების გაფართოებული სწავლებისათვის
 • სერვისების შესწავლის შესაძლებლობების დიზაინი
 • ინჟინერია მთავარ საგანმანათლებლო კურიკულუმში
 • სწავლების გაუმჯობესება საერთაშორისო კოლაბორაციებით რომელებიც ფოკუსირებულები არინ საერთო პრობლემებზე
 • ცვლიდების გაძღოლა: გადაწყვეტილები მიღება, კრიტიკული აზრივნება და კოგნიტიური ევრისტიკა
 • პრობლემაზე დაფუძვნებული სწავლება და კრიტიკული აზრივნება
 • სერვისების სწავლება და მეცნიერება
 • სერვისების სწავლება და მეცნიერება: წარმატებები, პრობლემები და პრაქტიკა
 • სადავო საკითხები სწავლება მეცნიერებაში
 • კლასის აბგ: შეფასება უმაღლეს განათლებაში
 • იდეალური მორგება: პერსონალური პასუხების სისტემის გამოყენება თქვენს კურსებში
 • იფიქრე, გააკეთე, განსაზღვრე: ექსპერიმენტალური სწავლება კლასის გარეთ
 • ორ წლიანი სკოლები, STEM განათლება და SENCER
 • წერა სამეცნიერო კურსებში

2004

 • აქტიური სწავლების ტექნიკები დიდ და პატარა კლასებისათვის
 • აქტიური სწავლების ტექნიკები დიდ და პატარა კლასებში
 • ექსპერიმენტული სწავლების შეფასება
 • შეფასება: ფაკულტეტისთვის და ფაკულტეტით
 • კლასი და კომპუსი როგორც სოციალური სივრცე
 • საზოგადოებრივი კოლეჯები, STEM განათლება და SENCER
 • კრიტიკული აზრივნება
 • სერვისების შესწავლის შესაძლებლობების დიზაინი მეცნიერებებში
 • საზოგადოებრივი ჩართულპობის ხელშეწყობა: მეცნიერებების ინტეგრირება სხვა დისციპლინებში
 • მეცნიერებიდან გლობალურ ჩართულობამდე
 • როგორ იგებ თუ რას სწავლობენ თქვენი სტუდენტები
 • მეცნიერებებისა და ჰუმანიტარიის ინგეგრირება სწავლაში
 • საერთაშორისო ქალები მეცნიერებაში
 • ბაკალავრიატის პრობლემები STEM განათლებაში
 • ცვლილებები გაძღოლა: კრიტიკული აზროვნება, კოგნიტიური ევრისტიკა და აკადემიური გადაწყვეტილებების მიღება
 • კვლევის სწავლა და სამეცნიერო სწავლება
 • მატემატიკა, მათემატიკური მოდელირება და გადაწყვეტილებების მიღება
 • ჩარლშტონის კოლეჯში პრობლემაზე დაფუძვნებული სწავლება საზოგადოებრივი ჩართულობისათვის საწყისი არა სამეცნიერო კურსებისათვის ბიოლოგიაში
 • სერვისის სწავლება და მეცნიერებები
 • კლასის აბგ: შეფასება უმაღლეს განათლებაში
 • ინტელექტუალური გამოწვევა განსხვავებებში
 • სასწავლო პრობლემების გარდაქმნა კვლევის პრობლემებად
 • SALG-ის ვებსაიტის გამოყენება SENCER-ის იმპლემენტაციისათვის
 • წერა სამეცნიერო კურსებში: მისია შესაძლებელია

2003

 • აქტიური სასწავლო ტექნიკები დიდ კლასებში
 • საზოგადოებრივი ჩართულობა
 • კრიტიკული აზროვნება
 • სერვისების შესწავლის შესაძლებლობების დიზაინი
 • საზოგადოებრივი ჩართულობის შექმნა
 • როგორ იგებ თუ რას სწავლობენ თქვენი სტუდენტები
 • მეცნიერება და სტუდენტური გამოცდილება
 • SENCER
 • სერვისების სწავლა და მეცნიერებები