ცენტრის მიერ შექმნილი ახალი სახელმძღვანელოები

უმაღლესი პროფესიული განათლების ბიზნეს ადმინისტრირების სპეციალობისთვის

I კურსის სახელმძღვანელოები

ბიზნეს მათემატიკა

გარემო და მდგრადი განვითარება

მცირე ბიზნესი

კარიერა

თანამედროვე ბიზნესი

Interpersonal communications

ბიზნეს და პროფესიული ინგლისური I

ბიზნეს და პროფესიული ინგლისური II

ეფექტური ბიზნეს მიმოწერა

შესავალი კომპიუტრებეში

კომპიუტერული აპლიკაციები

ადმიანური ურთიერთობები

II კურსის სახელმძღვანელოები

ბიზნეს და პროფესიული ინგლისური III

ბიზნეს და პროფესიული ინგლისური IV

ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი

მშენებლობა I

მშენებლობა II

მშენებლობა III

კომპიუტერული პროგრამები I

MS Project, MS FrontPage

კომპიუტერული პროგრამები II

AutoCad

ეკონომიკის საფუძვლები

მშენებლობის ეკონომიკა

ბიზნესის დაგეგმვა

მათემატიკა ბიზნესისათვის II

მოლაპარაკების წარმოება

კლიენტთა მომსახურების პრინციპები

მშენებლობის პროექტის ორგანიზაცია და მენეჯმენტი

პროექტის მენეჯმენტი

ბუღალტერიის საფუძვლები

Modern Drafting

სპეციალური ღონისძიების მოწყობა

შესავალი ტურიზმში

ზოგადი მენეჯმენტი

მენეჯერის უნარები

სამშენებლო მასალები

კვლევები

ლიდერობა

III კურსის სახელმძღვანელოები

ზოგადი ანერფრენერშიპი

სასტუმროების მენეჯმენტი

აუდიტის საფუძვლები

ბიზნეს კანონები

ელ-კომერცია

გაყიდვები

მარკეტინგის საფუძვლები

მშენებლობის მენეჯმენტი

ფინანსური მენეჯმენტი

საინჟინრო მექანიკა

რესტორნების მენეჯმენტი

ბიზნეს მათემატიკა

მშენებლობის და უსაფრთხოების ზედამხედველობა

მცირე ბიზნესის ზედამხედველობა

სასტუმროების, რესტორნების და სპეციალური ღონისძიებბების ზედამხედველობა

Internship in Hotel and Restaurant Management Specialty

Internship in Small Business Administration Specialty

Internship in Construction Specialty

ბიზნეს ინგლისური

სპეციალური ინგლისური I

სპეციალური ინგლისური II

სპეციალური ინგლისური III