აკადემიური და მასწავლებეთა პერსონალის განვითარების ცენტრი

ცენტრის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ გაეცნოთ ქვემოთ მოცემულ დოკუმენტაციას