ჩვენი თანამშრომლები

ხუროძე რამაზ – ცენტრის ხელმძღვანელი

ღოღელიანი ლალი – ცენტრის ხელმძღვანელის მოადგილე

ბესტავაშვილი ბელა – უფროსი სპეციალისტი (III)

გელოვანი ეკატერინე – უფროსი სპეციალისტი (III)

ქეთევან ნაჭყებია – უფროსი სპეციალისტი (II)

თამუნა საზანდრიშვილი – უფროსი სპეციალისტი (II)

ასანიძე ივერი - უფროსი სპეციალისტი (II)

ლაშა ტატულაშვილი - უფროსი სპეციალისტი (II)