სემინარები

სემინარები სხვადასხვა უნივერსიტეტის მასწავლებლებისა და სტუდენტებისთვის

სახელი
სემინარი
რის ენდრიუსი
სწავლების შეფასება
რის ენდრიუსი
კურიკულუმის დიზაინი, მსწავლელსე ორიენტირებული მიდგომა
რის ენდრიუსი
სტუდენტთა ლიდერობა

სემინარები გორის სათემო კოლეჯის მასწავლებელტათვის სტუ-ში

სახელი
სემინარი
ა. დავითაშვილი
ინტერნეტის და ელ-ფოსტის გამოყენება
შ. დემურაშვილი
ინტერნეტის და ელ-ფოსტის გამოყენება
ა. დავითაშვილი
ბლუმის ტაქსონომია
ნ. აბზიანიძე
სილაბუსის ჩამოყალიბების იდეოლოგია, ECTSშეფასების სისტემა, სსდც (GEO)
მ. კოპლატაძე
სილაბუსის ჩამოყალიბების იდეოლოგია, ECTSშეფასების სისტემა, სსდც (GEO)
მარია დობროვოცკაია
Формирование навыков активного построения карьеры
ჯო მონაჰანი
ტაბლეტ ტექნოლოგია GEO/ENG
სტივ მაიკელსონი
წარმატებული გარემოს შექმნა პირველი კურსის საინჟინრო კურსის სტუდენტებისთვის GEO/ENG
სტივ მაიკელსონი
შედეგების შეფასება: კომპეტენციაზე დაყრდნობილი მიდგომა GEO/ENG Evaluation
სტივ მაიკელსონი
ABET მოდის GEO/ENG Evaluation
ბარბარა მეთიუსი
რეალური ინგლისური რეალური ხალხისთვის GEO/ENG
არდიტ მეინი
კურიკულუმის შექმნა სათემო კოლეჯებისთვუს GEO/ENG Evaluation

SENCER სწავლების ცენტრების განსავითარებლად

სახელი
სემინარი
ღოღელიანი ლალი
სწავლებასა და სწავლაში დახელოვნების ცენტრი
ჟვანია მზია
სამეცნიერო კვლევითი საზოგადოება
ჯაფარიძე ნაძეჟდა
SENCER საქართველოში
A.Chilingarian
SENCER მიზნები და ფართო განათლება
ისხან ჰოვჰანაშიანი
SENCER მიზნები და ფართო განათლება
რუბენ აღგაშიანი
ონლაინ სწვალების სისტემა
ბენიამინ იანპოლადიანი
ონლაინ სწვალების სისტემა
ჩხარტიშვილი ბუციკო
სსც საქართველოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში

ბოლონიის პროცესი, ვენა, ავსტრია 2006

სახელი
სემინარი
Mary Ellen Guffey, Richard Almonte
Essentials of Business Communication 5th Canadian Edition
Sjur Bergan
Examples of good practice
Toril Johansson
The external dimension of the Bologna Process
Mogens Berg
The Framework for Qualifications of the European Higher Education Area
David Crosier
A view from EURASHE on the Bologna Process
David Crosier
EUA and the implemention of the Bologna process
Annika Persson
Working Group on Social Dimension and Data on the Mobility of Staff and Students in Participating Countries
Andrejs Rauhvargers
Bologna Stocktaking 2007

SENCER სემინარები სტუ-ში

სახელი
სემინარი
Karen Kashmanian Oates
Science Education for New Civic Engagement and Responsibilities
Karen Kashmanian Oates
SENCER-ის მოდელის შეხამება საბაკალავრიატოსამეცნიერო განათლების დღევანდელ რეალობებთანდა მოლოდინებთან
Karen Kashmanian Oates
სტრუქტურული რეფორმები ინოვაციებისმხარდასაჭერად
Amy Shachter
SENCER-ის კურსების სწავლება
Ardith Maney
მეცნიერებისა და ინჟინრების მომზადება პროფესიულდა საზოგადოებრივ სფეროებშ ი ლიდერობისათვის
Ardith Maney
ცვლილებები და ლიდერობა უნივერსიტეტებში
Ardith Maney
სწავლისა და სწავლების ცენტრი - რას წარმოადგენსის, როგორი გინდათ რომ ის იყოს
ოთარ ზუმბურიძე
ევროპის საბჭოს და “იუნესკოს” რეკომენდაციებიუმაღლესი განათლების კვალიფიკაციების შესახებ
Eugenia Etkina, Jose P. Mestre
Implications of Learning Research for Teaching Science to Non-Science Majors
Stiven Freeman
სწავლობენ თუ არა სტუდენტები იმას რასაც ჩვენვასწავლით? ლექციის დროს გამოყენებადი შეფასებისმეთოდები
Stiven Freeman
ლექციის დროს გამოყენებადი შეფასების მეთოდები
გიორგი ჭიღლაძე
სამეცნიერო განათლების ცენტრის მუშაობის შედეგებიდა მისი მიზნები
David L Tauck
Focusing on Learning Instead of Teaching
Ardith Maney
მასწავლებლის/მოსწავლის თავგადასავლები: ახალიმეთოდების მოსინჯვა ლექციებზე
Stiven Freeman
Applying the seven principles for good practice in undergraduate education
Ardith Maney
American Post-secondary Education Today
Stiven Freeman
სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლება