ცენტრის ბიბლიოთეკა

სათაური
ავტორი
ISBN
წელი
The Legislation of Georgia in the Field of Agriculture
M.Matiashvili
6948
2009
Manufacture of Forages and Nutrition of Animals
A.Korakhashvili
6907
2009
Technology of Food Production and Processing
G.Gogoli
6970
2009
Business Management and Global Competition
R.Asatiani, S.Asatiani
475823
2009
Fundamentals of Agronomics
R.Dzidzishvili
64478
2009
Water Resources Management in Agriculture
I.Kruashvili, I.Inasvili
47690
2009
Management of Technological Innovations
A.Samadashvili
4696
2009
Supervision in Hotel and Restaurant Management
M.Vasadze
7069
2009
Supervision in Construction and Safety
T.Zhordania, Z.Ezugbaia, Sh.Bakanidze
536478
2009
Special English (Hotel and Restaurant Management)
M.Chkheidze
364859
2009
Special English (Small Business)
M.Chkheidze
364782
2009
Special English (Construction)
M.Chkheidze, T.Matchavariani, L.Gogeliani
356396
2009
Sales
M.Zedgenidze
65889
2009
Restaurant Management
T.Benidze, M.Vasadze, L.Jejelava
47589
2009
Principles of Auditing
R.Kutateladze, A.Kobiashvili
3459
2009
Mathematics for Business
M. Mumladze, S.Tsotniashvili, K.Tsertsvadze
5869
2009
Internship in Small Business Administration Specialty
არ ფიქსირდება
47536
2009
Internship in Hotel and Restaurant Business Administration Specialty
M.Vasadze
36488
2009
Internship in Construction Business Administration Specialty
S.Esadze, T.Esadze
75837
2009
Hotel Management
M.Vasadze
3558
2009
General Entrepreneurship
G.Erkomaishvili, L.gigauri, N.Talakhadze
4657
2009
Fundamentals of Marketing
M.Zibzibadze
37599
2009
Financial management
G.Tsaava
253478
2009
Engineering Mechanics
T.Batsikadze, V.Pachulia, L.Gogeliani, R.Tskhvedadze
2547
2009
E-Commerce
K.Maghradze, L.Gogeliani, A.Davitashvili
36477
2009
Construction Management
G.Tsintsadze
2353647
2009
Business Law
K.Kokrashvili
536458
2009
Construction Materials
T.Esadze
575869
2008
Surveying
M.Tevzadze.S.Tsutskiridze
63636
2008
General Management
O.Zumburidze
25366
2008
Special Events Planning
M.Shelia, M.Vasadze, M.Arabuli, M.Kobiashvili.
36478
2008
Fundamentals of Accounting
M.Dzotsenidze
354757
2008
Project Management
M.Sulaberidze
3636
2008
Technology of Building Pprocesses
T.Zhordania, Z.Ezugbaia
253647
2008
Customer Service Principles
M.Shelia, M.Vasadze, M.Kobiashvili, G.Khomeriki
53647
2008
Negotiations
M.Chkheidze
5583
2008
Mathematics for Business II
N.Chechelashvili, L.Chechelashvili
2465
2008
Economic of Building
J.Chogovadze, R.Pataraia.
3647
2008
Business Planning
A.Samadashvili
75431
2008
Economics
A.Katamidze
9123
2008
Modern Drafting
I.Batsikadze, G.Tsuleiskiri, Z.Kvinikadze, M.Arabidze
6747
2008
Leadership
I.Zhvania, G.Kiknadze
3596
2008
Tourism
G.Khomeriki
5743
2008
Constructions III (plastic and wood constructions)
T.Khmelidze
453242
2008
Constructions II (metal constructions)
S.Esadze
25347
2008
Constructions I (concrete and stone constructions)
G.Japaridze
63787
2008
Applied Computer Programs III (MS Project, MS FrontPage).
A.Davitashvili
24467
2008
Applied Computer Programs IV (AutoCAD).
M.Kublashvili, N.Pilpani, V.Tchankotadze.
7674
2008
Human Resources Management
S.Khizanisvili
13245
2008
Mathematic for Business
Nino Chechelashvili, Lia Chechelashvili, Laura Eliauri
125435
2007
Environment and Sustainable Development
Nino Pepanashvili, Levan Klimiashvili, Konstantine Maghradze
2435
2007
Introduction in Computing Technology Part II Ms Excel, Internet explorer, Managing E-mail
S.Demurashvili, E.Chikashua, A.Davitashvili
1324
2007
Introduction in Computing Technology Part I MS Windows, MS Word & MS PowerPoint
S.Demurashvili, E.Chikashua, A.Davitashvili
244
2007
Culture of Business relations
S.Khizanishvili, A.Kulijanashvili, L.Tsikaridze
321
2007
International business communication
L.Shatakishvili, B.Bestavashvili, Z.Mikadze I.Mikadze
325
2007
Effective Business Communication
L.Shatakishvili, B.Bestavashvili, Z.Mikadze I.Mikadze
646226
2007
Small Business
Orjonikidze Nino, Lika Kipiani, Viktoria Bagdasarian
0000012
2007
Modern Business
Orjonikidze Nino, Lika Kipiani, Viktoria Bagdasarian
00001
2007

HPEP textbooks

სათაური
ავტორი
ISBN
გამომცემელი
წელი
MARKET LEADER Test File PRE- INTERMEDIATE BUSINESS ENGLISH
Christine Johnson
058277332-1
LONGMAN
2002
MARKET LEADER Teacher’s Resource Book PRE- INTERMEDIATE BUSINESS ENGLISH
Bill Mascull
058277332-7
LONGMAN
2002
MARKET LEADER Teacher’s Resource Book ELEMENTARY BUSINESS ENGLISH
Irene Barrall
058277332-6
PEARSON Longman
2004
MARKET LEADER Course Book PRE- INTERMEDIATE BUSINESS ENGLISH
MADavid Cotton
0-582-50720-0
PEARSON Longman
2002
MARKET LEADER Test File INTERMEDIATE BUSINESS ENGLISH
Loise Pile
0-582-83816-9
PEARSON Longman
2005
Lernfeld BAUTECHNIC Fachstufen Maurer
Christina Alber, BaIder batran
5628
HANDWERK UND TECHNIC-HAMBURG
2008
Grundwissen Bau
Batran. Frey. kraus
8237618678
HANDWERK UND TECHNIC-HAMBURG
2007
Concrete principles
Thomas P. Fahl
0-8269-0500-5
AMERICAN TECHNICAL PUBLISHERS
2001
Fachwissen Bau
maurer, Beton- und Stahlbetonbauer
978-582-03506-5
HANDWERK UND TECHNIC-HAMBURG
2007
Painting Decorating
E. Keith Blankenbaker
1-56637-506-1
GW
2002
Tuning Final Report-Toning latin America project 2004-2008
Pablo Beneitone Cesar Esquetini
82435633268
University of Deusto University of Groningen
2007
Civil Engineering Education In Europe -2004
Edited by Lacint Manoliu
973-85112-7-5
INDEPENDENT FILM
2004
Gas Metal Arc Welding Laboratory Manual
Richard Rowe, Larry Jeffus
0-8273-7609-X
DELMAR
2000
Tourism
Leonard J.Lickorish, Garson L. Jenkins
0-7506-1956-2
B H
1997
PROJECT MANAGEMENT IN PRACTICE
Samuel J. Mantel, Jack R. Meredith
978-0-470-12164-1
WILLEY
2008
Grassroots
MARy Joutherm
65468246824682
Houghton Mifflin Company
2002
PRINCIPLES OF AGRIBUSINESS MANAGEMENT
James G. Beierlein
1-57766-267-9
WAVELAND PRESS, INC
2003
FARM MANAGEMENT
Ronald D. Kay
0-07-092035-4
WCB Mc Gray Hill
1994
Plumbing
Michael Loyce
1-4018-4891-5
THOMPSON DELMAR LEARNING
2005
Structural Steel drafting & design
David Maclaughin
1-4018-9032-6
DELMAR GENGAGE Learning
2009
THE PRECISION-FARMING GUIDE FOR AGRICULTURISTS
John & company
0-86691-287-8
Deere & Company
2003
Plumbing (Workbook)
Michael Loyce
1401848923
DELMAR GENGAGE Learning
2005
THE NEW READ-ALOUD HANDBOOk
jim Trelease
546543
pengguim books
1989
GoVenture live the Lifeof an Entrepreneur
Dell Rogers Mathew Georghiou
0-13-121580-9
PEARSON PRENTICE HALL
2004
MARKET LEADER Practice File PRE- INTERMEDIATE BUSINESS ENGLISH
John Rogers
464654321654
LONGMAN
2001
MARKET LEADER Practice File PRE- INTERMEDIATE BUSINESS ENGLISH
John Rogers
549646554
LONGMAN
1999
Instructor’s manual with Tests for Essentials of Children’s Literature
Carol Lynch-Brown Garl M. Tominson
0-205-29274-7
ALLYN AND BACON
1999
Supplemental Specifications and Recurring Special Provisions
არ ფიქსირდება
1949798949
IIIions Department of Transportation
1999
PREPARING VISUAL AIDS FOR PRESENTATIONS
Dan Cavanaugh
79546546549
ALLYN AND BACON
2000
HOW 10
James L.Clark Lyn R. Clark
6824642545
THOMSON SOUTH-WESTERN
2004
Lernfeld BAUTECHNIC
Batran. Frey. kraus
488784514
HANDWERK UND TECHNIC-HAMBURG
2008
Bautechnic Prufungswissen Fur Maurer
Frau BarbeI HoIIatz, Wismar
43248
Cornelsen
2003
Bautechnic Fachkunde Bau
Frey, Herrmann, Krausewitz
978-3-8085-4463-1
EUROPA LEHRMITTEL
2008
Monitoring Channel MorphoIogy and Bluff Erosion at Two lnstallations of Flow-Deflecting Vanes, North First Greek,Wisconsin, 2000-03
U.S. Department of the Interior U.S. Geological Survey
46846824682
A.Fitzpatrick, Marie C. peppler
2005
MARKET LEADER
David Cotton, David Faivey
978-0-4058-1291-7
PEARSON Longman
2007
MARKET LEADER
John Rogers
978-0-582-83813-0
PEARSON PRENTICE HALL
2005
MARKET LEADER
Bill Mascull
4682
Pearson Longman
2005
MARKET LEADER PRE- INTERMEDIATE BUSINESS ENGLISH
David Cotton
96729
PEARSON Longman
არ ფიქსირდება
Print Reading For Engineering And Manufacturing Technology
David Madsen
0-8273-5235-2
DELMAR
1995
Gases in Entrepreneurship SMALL BUSINESS MANAGEMENT
Kirk C. Heriot
0-13-154272
PEARSON PRENTICE HALL
2003
Customer Service
Robert W. Lucas
0-07-800634-1
Mc Gray Hill
2002
The Art of Evaluation
Tara Fenwick and Jim parsons
1-55077-104-3
TEP
2000
The Art of Evaluation
Tara Fenwick and Jim parsons
1-55077-104-3
TEP
არ ფიქსირდება
Managing Human Resources
George Bohlander, Scott Snell
0-324-18405-0
THOMSON SOUTH-WESTERN
2004
Human Geography
James M. Rubenstein
0-13-42--142939-6
PEARSON PRENTICE HALL
2005
The World of Psychology
Daniel Houlihan
0-205-43419-3
PEARSON Education
2005
Engineering Graphics mith AutoCAD 2008
James D. Bethune
0-13-159233-5
PEARSON PRENTICE HALL
2008
Making Sense of Adult Learning
Dorothy MacKeracher
0-8020-3778-X
UTP
2006
ELECTRONIC COMMERCE
Gary P.Schindler
745455
COURSE TECNOLOGY GENGAGE
2009
HP IT Essentials I
Cisco Networking Academy
1-58713-138-2
Cisco PRESS
2003
IT Essentials II
Cisco Networking Academy
1-58713-095-5
Cisco PRESS
2003
Lab Companion Volume II
Cisco Networking Academy Jim Lorenz
1-58713-030-0
Cisco PRESS
2001
Business Plan to Business Reality
James R. Skinner
0-13-039095-X
PEARSON PRENTICE HALL
2003
PERSONAL PSYCHOLOGY
Rita K. Baltus
0-02-804294-8
Glencoe Mc Gray Hill
2000
Principles of Food, Beverrage, and Labor Cost Controls
Paul R.Dittmer, J.Desmond Keefe III
0-471-42992-9
WILLEY
2006
PLUMBING 101
Clayton Gregory at al
1-4283-0522-X
DELMAR
2009
The Art of Evaluation (Handbook For Education)
Tara Fenwick and Jim parsons
1-55077-104-3
TEP
2000
AgriSelling
W.David Downey
0-932250-32-3
Dooane Agricutural Services Company
1998
marketing
Gary Armstrong, Philip Kotler
0-13-142410-6
PEARSON PRENTICE HALL
2005
Plumbing Technology:Design and Installation
Lee Smith, Michael A. Joyce
1-4180-5091-1
THOMPSON DELMAR LEARNING
2008
The Tourism System
Robert Christie Mill
0-7872-3327-7
KENDALL/HUNT
1998
Supervision In The Hospitality Industry
Jack E. Miller, Mary Porter
0-471-19420-4
WILLEY
1998
Welcome to Hospitality An Introduction
Kye-Sung Chon,Raymond T.Sparrowe
0-538--70836-0
SOUTH-WESTERN PUBLISHING CO
1995
JavaScript
Don Gosselin
0-619-06334-3
COURSE TECHNOLOGY THOMPSON LEARNING
2002
Managing Behavior in Organizations
Jerald Greenberg
0-13-144746-7
PEARSON PRENTICE HALL
2005
Masonry Skills
Richard T.Kreh
978-1-4180-3753-6
THOMPSON DELMAR LEARNING
2008
Modern Carpentry
Willis H.Wagner
1-56637-569-X
GW
1996
Business Law
Arnold J. Goldman
0-9-618-73155-5
Houghton Mifflin Company
2007
ECONOMICS
McConnell, Brue
0-07-047094-4
Mc Gray Hill
1999
Environmental Engineering
Mackenzie L. Davis David A.Cornwell
4123132
Mc Gray Hill
2008
Carpentery
Floyd Vogt, Michael Nauth
0-17-610526-3
NELSON
2009
Building Construction Illustrated
Francis D. K. Ching
897-0-470-0807-781-7
WILLEY
2008
Hydrology and Hydraulic Systems
Ram S. Gupta
1-57766-173-7
WAVELAND,PRESS,INC
2001
E-Business and E-Commerce Management
Dave Chaffey
0-273-7072-3
FT Prentice Hall
2007
Civiel And Environmental Systems Engineering
Charles S. Revelle
0-13-047822-9
PEARSON PRENTICE HALL
2004
Dialogues An Argument Rhetoric and Reader
Gary Goshgarian Kathleen Krueger
0-321-10146-4
longman
2003
AutoCAD Architecture 2008
H. Edward Coldberg
0-13-159227-0
PEARSON PRENTICE HALL
2007
AGRICULTURAL ENGINEERING CENTURU
Iova State University
0-000-0000
Howard P. Johnson
2005
AutoCAD 2008 in 2D and 3D
Paul Richard. frank E. Puerta
0-13-514373-X
PEARSON PRENTICE HALL
2008
Marriages and Families making Choices in a Diverse Society
Kenrick S.Thompson
0-534-58889-1
THOMSON WADSWORTH
2003
NEW VENTYRE CREATION
Jeffry A. Timmons, Stephen Spinelli
0-07-310279-2
Mc Gray Hill
2007
What Color is your Parachute?
Richard Nelson Bolles
978-1-58008-930-2
Ten Speed Press
2009
SCHOLARSHIP RECONSIDERED
Ernest L. Boyer
0-7879-4069-0
GF
1990
Patterns For College Writing
Laurie G. Kirszner
0-312-19044-1
ST.MARTIN’ S
1998
Entrepreneurship
Steve Mariotti
0-13-119767-3
PEARSON PRENTICE HALL
2007
Building a Dream
Walter S.Good
0-07-089810-3
Mc Gray Hill
2003
Financial Accounting
Kimmel Weygandt Kieso
0-471-41578-2
WILLEY
2004
Entrepreneurial Marketing
Bruce Buskirk, Molly Lavik
0-324-15863-7
THOMSON SOUTH-WESTERN
2004
Plant Science
Margaret J.McMahon
0-13-114075-2
PEARSON PRENTICE HALL
2007
Small Business Managment
JUSTIN G. LONGENECKER LEO B. DONLEVY
0-17-640724-3
Thompson,Nelson
2007
SUPERVISION
Edvin C. Leonard
0-324-17881-6
Thompson, South-Western
2004
Plastering Skills
F.Van Den Branden
0-8269-0657-5
ATP
1984
SELLING TODAY
GERALD L. MANNING BARRY L. REECE
0-13-127599-2
Person Prentice Hall
2007
Masonry Skills
Ricard T. Kreh, Sr
0-7668-5936-3
THOMPSON
2003
English For Careers
Leila R. Smith
0-13-192130-4
Person Prentice Hall
2006
Principles of Marketing
Philip Kotler Gary Armstrong
842684
Pearson
2008
Instructors Resource Manual
Leslie A . Swetnam
0-618-30705-2
Houghton mifflin
2004
Masonry
Robert Ham
1-4180-5284-1
THOMPSON
2008
Elementary Language Practice
Michael Vince
978-1-4050-0764-1
Macmillan
2003
Scholarship Assessed
Charles E. Classic, Mary Taylor Huber
0-7879-1091-0
Jossey-Bass Publishers
1997
Construction Methods and Management
S.W. Nunnally
0-13-085962-1
PRENTICE HALL
2001
Agricultural Economics and Agribusiness
Gail L. Gramer, Clarence W. Jensen
0-471-38847-5
WILLEY
2001
Business English
Mary Ellen Guffey
0-324-12154-7
SOUTH-WESTERN
2002
Reinforced Concrete Tecnology
Samuel E. French
0-8273-5495-9
Delmar
1994
Hydrology and Hydraulic Sysstems
Ram S. Cupta
1-57766-030-7
Waveland
2001
Fundamentals of Fluid Mechanics
Bruce R. Munson
0-471-667582-2
WILEY
2006
Fundamentals of Fluid Mechanics (To Accompany)
Bruce R. Munson
0-471-71896-3
WILEY
არ ფიქსირდება
Dam Hydraulics
D.L.Vischer,W.H.Hager
0-471-97289-4
WILLEY
1998
Building Trades Dictionary
Leonard P.Toenges
0-8269-0405-x
ATP
არ ფიქსირდება
Practing College Study Skills
Carolyn H.Hopper
0-618-04665-8
Houghton Mifflin Company
2001
Fundamentals of Modern Drafting
Paul Ross Wallach
1-4018-0946-4
THOMSON
2003
Physical Geology
Charles C.Plummer
0-697-13807-0
WCB
1993
Marriages and Families
Mary Ann Lamanna A. Riedmann
0534588875
THOMSON WADSWORTH
2003
International business
John J. Wild, Kenneth L. Wild
68243846246
Prentice Hall
2001
Reinforced Concrete
James K. Wight
0-13-207474-5
Pearson Prentice Hall
2009
Creating Significant Learni9ng Experiences
JB
0-7879-6055-1
L. Dee Fink
2003
Farm Power and Machinery Management
Donnell Hunt
1-57766-573-2
WAVELAND,PRESS,INC
2001
Confidence in Public Speakivg
Paul E.Nelson
0-07-229577-5
McGraw-Hill
1998
Business Comunication
Krizan, Merrier, Jones
787248
South-Western,Thompson
2002
Supervision in the hospitality industry
Jach E. Miller, John R. Walker
0-471-39689-3
WILLEY
2002
Instructor s Re source Manual with Test Bank
Kenrich S. Thompson
0-534-58892-1
THOMSON WADSWORTH
2003
Chemistry in Context Applying Chemisstry to Society
Conard L. Stanitski
0-07-241015-9
Mc Gray Hill
2003
Economics Teory and Practice
Pathrick J.Welch
0-03-006648-4
DRYDEN
1995
Electronic Commerce
Thompson COURSE TECHNOLOGY
0-619-15955-3
Gary P. Shneider
2003
Standard Specifications For Road And Bridge Construction
არ ფიქსირდება
0-07-242457-9
Iiiinois Department Of Transportation
2002
International Business THE CHALANGES OF GLOBALIZATION
John J. Wild Kenneth L. Wild Jerry C.Y. Han
0-13-143275-3
PEARSON PRENTICE HALL
2006
Principles Of Microeconomics
JOHN E. SAYRE ALAN J. MORRIS
0-07-094641-8
Mcgraw-Hill Ryerson
2006
Design And Control Of Concrete Mixtures
Steven H. Kosmatka Beatrix Kerkhoff William C. Panarese Norman F. Macleod Richard J. Mcgrath
0-89312-218-1
Cement Association Of Canada
2002
Course Options Exercises
Jane F.James. Swarthmoe College Information Services
26846454
Center For Teaching And Learning
2001
Course Tools Exercises
Jane F.James. Swarthmoe College Information Services
4162876825
Center For Teaching And Learning
2003
Laboratory Manual CHEMISTRY In CONTEXT Applying Chemistry To Society
Conrad L.Stanitski
0-07-242457-5
Mc Graw Higher Education Hill
2003
Course Content Exeecises
Jane F.James. Swarthmoe College Information Services
27842668422358
Center For Teaching And Learning
2004
Overview
არ ფიქსირდება
76812862485
Center For Teaching And Learning
2003
Assessment Exercises
არ ფიქსირდება
824685
Center For Teaching And Learning
2002
GIS An D Natural Resources Management
არ ფიქსირდება
24455245255
Agricultural And Biosystems Engineering Iowa State University
2002
Laboratory Manual CHEMISTRY In CONTEXT Applying Chemistry To Society
Wilmer J.Stratton
0-07-242457-5
Mc Graw Higher Education Hill
2003
INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT Agricultural Systems Technologet
Iowa State University BOOK STORE
7487625
lnstructor:Dr.U. Sunday Tim
2003
Up To Speed: Computers For Family Learning Progect Report And Curriculum Guide
Chilliwack B.C.
5246425
University College Of The Fraser Valley
2001
Web Trak Promoting Your Web Site
Robin Nobles
2384654165
CCI Learning Solutions Inc.
არ ფიქსირდება
Solutions Manual For Environmental Chemistry
Colin Baird
0-7167-3435-4
W.H. Freeman And Company NEW YORK
2000
CLASSROOM ASSESSMENT TECHNIQUES A Handbook For College Teachers
Thomas A.Angelo
1-55542-500-3
Jossey-Bass Publishers San Francisco
1993
Carpenter Apprentichip Program Year 1-Frame residential Housing
არ ფიქსირდება
54368
Selkrik Coolege
2004
Carpenter Apprenticeship Program Year 1-Build Concrete Formwork
არ ფიქსირდება
827622465
Selkrik Coolege
2004
Carpenter Apprenticeship Program Year 1-Site Layoyots
არ ფიქსირდება
4628462465
Selkirk College
2004
Becing A Master Students ELLIS
არ ფიქსირდება
0-359-69293-8
Houghton Mifflin
1994
Carpenter Apprenticeship Program Yearl-Safe Work Practices
არ ფიქსირდება
35465432546
Selkirk College
2004
Carpenter Apprenticeship Program Year 1-Drawing And Specification Interpretation
არ ფიქსირდება
546287426
Selkirk College
2004
Carpenter Apprenticeship Program Year 1-Portable Power Tools
არ ფიქსირდება
4654235463
Selkrik College
2004
Carpenter Apprenticeship Program Yearl-Hand Tools
არ ფიქსირდება
8612654236541
Selkrik Coolege
არ ფიქსირდება
POLLUTION
David L.Bender
1-56510-075-1
Current Controversies
1994
Carpenter Apprenticeship Program Year Shop Equipment
არ ფიქსირდება
154135432
Selkrik Coolege
არ ფიქსირდება
Carpenter Apprenticeship Program Year Use Ladders And Scaffolds
არ ფიქსირდება
416354054
Selkirk College
არ ფიქსირდება
Carpenter Apprenticeship Program Year Materials Identification
არ ფიქსირდება
15461543541235
Selkirk College
არ ფიქსირდება
Teaching And The Case Method
Louisb.Barnes C Roland Chrissen Abby J.Hansen
0-8584-403-0
Harvard Business School Press
1994
Work To Accompany Carpentry
Floyd Vogt
1-4018-7070-8
Thomson
2206
Carpentry
Floyd Vogt
1-4018-7069-4
Thomson
2006
Clobal Environmental Issues A Climatological Approach
David Kemp
0-415-10309-6
Routledge
1994
Fundamental Accounting Principles Volume II
Kermit D. Larson Tilly Jensen
0-07-091652-7
Mcgraw-Hill Ryerson
2003
INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND SCIENCE
Gilbert Masters
0-13-483066-0
PRENTICE HALL Englewood Cliffs, New Jersey
1991
Fundamental Accounting Principles Volume II
Kermit D. Larson Tilly Jensen
0-07-091649-7
Mcgraw-Hill Ryerson
2003
Java Script Bible
Danny Goodman
0-7645-3188-3
IDG Books Worldwide
არ ფიქსირდება
Tools And Methods For The Improvement Of Quality
Howard Gitlow
0-256-05680-3
IRWIN Homewood JL Boston
1989
Canadian Human Resource Management
Hermann Schwind, Hari DAS,Terry Wagar
0-07-091718-3
Mcgraw-Hill Ryerson
არ ფიქსირდება
Microsoft Office Access 2003
Gary B. Shelly Thomas J. Cashman Philip J. Pratt Mary Z. Last
1-4188-4362-8
Thompson COURSE TECHNOLOGY
2003
Implementation Theory And Practice
Malcolm Goggin
0-673-39692-4
Harper Collins Publishers
1990
EPIM05
COUNCIL OF EUROPE
654135154
არ ფიქსირდება
არ ფიქსირდება
Mckeachie's Teaching Tips
Wlbert J. Mckeachie
0-618-11649-4
Houghton Mifflin
2002
Concrete Formwork
Leonard Koel
0-8269-0708-3
Amer Technical Pub
არ ფიქსირდება
Microsoft Office Excel 2003
Gary B. Shelly Thomas J.Cashman James S.Quasney
1-4188-4360-1
Thompson COURSE TECHNOLOGY
2006
Microsoft Word 2003 Specialist
Nita Hewitt Rutkosky
0-7638-2064-4
EMC/Paradigm Publishing
არ ფიქსირდება