ლაშა ტატულაშვილი

უნივერსიტეტებისა და პრფესიული კოლეჯების პროფესორ-მასწავლებლთა კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები

26 იანვარი, 2018

ლაშა ტატულაშვილი

ლაშა ტატულაშვილი

უნივერსიტეტებისა და პრფესიული კოლეჯების პროფესორ-მასწავლებლთა კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები

თრენინგები

უნივერსიტეტებისა და პრფესიული კოლეჯების პროფესორ-მასწავლებლთა კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები.

მოდული: სწავლა,სწავლება,შეფასება. ამერიკს აიოვას უნივერსიტეტისა და სტუ-ს ერთობლივი პროექტი.