ლაშა ტატულაშვილი

ტრენინგი “სწავლისა და სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიები საუნივერსიტეტო განათლებაში”

8 ივნისი, 2023

ლაშა ტატულაშვილი

ლაშა ტატულაშვილი

ტრენინგი “სწავლისა და სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიები საუნივერსიტეტო განათლებაში”

თრენინგები

ტრენინგი “სწავლისა და სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიები საუნივერსიტეტო განათლებაში”


არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამის აკადემიური პერსონალისთვის.

blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image