ლაშა ტატულაშვილი

ტრენინგი “სწავლისა და სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიები საუნივერსიტეტო განათლებაში”

25 მაისი, 2023

ლაშა ტატულაშვილი

ლაშა ტატულაშვილი

ტრენინგი “სწავლისა და სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიები საუნივერსიტეტო განათლებაში”

თრენინგები

ტრენინგი “სწავლისა და სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიები საუნივერსიტეტო განათლებაში”

სტუ-ს ენერგეტიკისა დატელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი

blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image