ლაშა ტატულაშვილი

ტრენინგების მე-5 კვირა სტუ-ში

29 აპრილი, 2023

ლაშა ტატულაშვილი

ლაშა ტატულაშვილი

ტრენინგები ორგანიზებულია, სტუ-ს სასწავლო პროცესების მართვის დეპარტამენტის კარიერული განვითარების განყოფილებისა და აკადემიური და მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრის მიერ.

თრენინგები

ტრენინგების მე-5 კვირა სტუ-ში

ამჟამად, ქიმიური ტექნოლოგიებისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე

მადლობა ფაკულტეტის დეკანს, ბატონ ნუგზარ წერეთელს და დეკანის მოადგილეს, ქალბატონ მაია მშვილდაძეს შეხვედრების მაღალ დონეზე ორგანიზებისათვის.გამორჩეულად მადლობა ფაკულტეტის ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის იმ სტუდენტებს ვინც მონაწილეობა მიიღო ტრენინგებში.

მომდევნო ტრენინგი გაიმართება ენერგეტიკის ფაკულტეტზე, 10 და 11 მაისს 15:00 სთ-ზე. (შუალედური გამოცდების შემდეგ)

გელით დაინტერესებულ სტუდენტებს!!!

PS: ტრენინგები ორგანიზებულია, სტუ-ს სასწავლო პროცესების მართვის დეპარტამენტის კარიერული განვითარების განყოფილებისა და აკადემიური და მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრის მიერ

blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image