ლაშა ტატულაშვილი

ტრენინგების მე-4 კვირა სტუ-ში

21 აპრილი, 2023

ლაშა ტატულაშვილი

ლაშა ტატულაშვილი

ტრენინგები მიმდინარეობს სტუ-ს სასწავლო პროცესების მართვის კარიერული განვითარების განყოფილებისა, აკადემიური და მასწავლებელთა პერსონალის განვითარების ცენტრის ერთობლივითი კოლაბორაციით.

თრენინგები

ტრენინგების მე-4 კვირა სტუ-ში

ამჟამადმთის მდგრადი განვითარების ფაკულტეტზე

მადლობა ფაკულტეტის დეკანს ბატონ ნოე ხოზრევანიძეს, სტუდენტებთან შეხვედრების ორგანიზებაში გაწეული დახმარებისთვის

მადლობა ფაკულტეტის ყველა იმ სტუდენტს ვინც მონაწილეობდა ტრენინგში და აქტიურად იყო ჩართული პროცესში

ტრენინგი მიმდინარეობდა 2 დღე და მოიცავდა შემდეგ თემებსპირველი დღე: CV/რეზიუმეს შედგენა და სამოტივაციო წერილის დაწერა.მეორე დღე: სამუშაოს მოძიება და გასაუბრების პროცესისთვის მზადება

ტრენინგები მიმდინარეობს სტუ-ს სასწავლო პროცესების მართვის კარიერული განვითარების განყოფილებისა, აკადემიური და მასწავლებელთა პერსონალის განვითარების ცენტრის ერთობლივითი კოლაბორაციით

გრაფიკით განსაზღვრული მომდევნო ტრენინგი გაიმართება ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე (26 და 28 აპრილი 15:სთ)

blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image