ლაშა ტატულაშვილი

ტრენინგების მე-2 კვირა სტუ-ში

8 აპრილი, 2023

ლაშა ტატულაშვილი

ლაშა ტატულაშვილი

ტრენინგი მოიცავდა 2 დღეს და ეწრებოდენენ როგორც ბაკალავრიატის, ისე მაგისტრატურის სტუდენტები

თრენინგები

ტრენინგების მე-2 კვირა სტუ-ში.

ამჟამად, სატრანსპორტო სისტემებისა და მექანიკის ინჟინერიის ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის!

მადლობა ფაკულტეტის დეკანს -ბატონ ოთარ გელაშვილს, დეკანის მოადგილეს- ბატონ ბორის გითოლენდიას და ფაკულტეტის ყველა იმ სტუდენტს ვინც მონაწილეობა მიიღო ტრენინგში.

ტრენინგი მოიცავდა 2 დღეს და ესწრებოდენენ როგორც ბაკალავრიატის, ისე მაგისტრატურის სტუდენტები. ასევე, პროფესიული სწავლების ერთი სტუდენტი და ერთიც, ივ. ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის სტუდენტი, რომელმაც ჩვენს კითხვაზე, "თუ როგორ მოხვდა სტუ-ს მიერ ორგანიზებულ ტრენინგზე" გვიპასუხა-მეგობრების მეშვეობით გაიგო, დააინტერესა თემამ და მოვიდა. რაც ორმაგად გვახარებს, რადგან, სტუ-ს მიერ დაწყებული აქტივობა გასცდა ჩვენი უნივერსიტეტის ფარგლებს...

blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image