ლაშა ტატულაშვილი

სტუ-ს სამშენებლო ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები

17 თებერვალი, 2019

ლაშა ტატულაშვილი

ლაშა ტატულაშვილი

სტუ-ს სამშენებლო ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები

თრენინგები

სტუ-ს სამშენებლო ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები

blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image