ლაშა ტატულაშვილი

სტუ-ს პროფესორ მასწავლებელთა ტრეინინგი "PRINTeL" -ის პროგრამის ფარგლებში

7 მარტი, 2019

ლაშა ტატულაშვილი

ლაშა ტატულაშვილი

სტუ-ს პროფესორ მასწავლებელთა ტრეინინგი "PRINTeL" -ის პროგრამის ფარგლებში

თრენინგები

სტუ-ს პროფესორ მასწავლებელთა ტრეინინგი- "ვიდეო, როგორც სწავლების იარაღი მასწავლებლებისა და სტუდენტებისთვის" "PRINTeL" -ის პროგრამის ფარგლებში

blog post image
blog post image
blog post image