ლაშა ტატულაშვილი

სტუ-ს პროფესორ-მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლების ტრეინინგ-პროგრამების მომავალი ტრენერები (მხოლოდ ნაწილი)

10 იანვარი, 2019

ლაშა ტატულაშვილი

ლაშა ტატულაშვილი

სტუ-ს პროფესორ-მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლების ტრეინინგ-პროგრამების მომავალი ტრენერები (მხოლოდ ნაწილი)

თრენინგები

სტუ-ს პროფესორ-მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლების ტრეინინგ-პროგრამების მომავალი ტრენერები (მხოლოდ ნაწილი)

blog post image
blog post image
blog post image
blog post image