ლაშა ტატულაშვილი

სტუ-ს პროფესორ-მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები

30 მარტი, 2018

ლაშა ტატულაშვილი

ლაშა ტატულაშვილი

სტუ-ს პროფესორ-მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები

თრენინგები

სტუ-ს პროფესორ-მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები

blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image