ლაშა ტატულაშვილი

სტუ-ს ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა ტრენინგი

6 ივნისი, 2019

ლაშა ტატულაშვილი

ლაშა ტატულაშვილი

სტუ-ს ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა ტრენინგი

თრენინგები

სტუ-ს ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა ტრენინგი თემაზე

"კომუნიკაცია და კოგნიცია"

blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image