ლაშა ტატულაშვილი

სტუ-ს ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა ტრეინინგი

12 ივნისი, 2018

ლაშა ტატულაშვილი

ლაშა ტატულაშვილი

სტუ-ს ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა ტრეინინგი

ტრენინგები

სტუ-ს ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა ტრეინინგისწავლა-სწავლების უახლეს მეთოდოლიგიებში

blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image