ლაშა ტატულაშვილი

სტუ-ს ბიზნესინჟინერინგის ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა ტრეინინგი სწავლა-სწავლების უახლეს მეთოდოლიგიებში

12 ივნისი, 2018

ლაშა ტატულაშვილი

ლაშა ტატულაშვილი

სტუ-ს ბიზნესინჟინერინგის ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა ტრეინინგი სწავლა-სწავლების უახლეს მეთოდოლიგიებში

თრენინგები

სტუ-ს ბიზნესინჟინერინგის ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა ტრეინინგისწავლა-სწავლების უახლეს მეთოდოლიგიებში


blog post image
blog post image
blog post image