ლაშა ტატულაშვილი

სტუ-ს ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის პროფესორ- მასწავლებელთა ტრენინგი "სწავლა-სწავლების თანამედროვე მეთდოლოგიებში"

3 თებერვალი, 2019

ლაშა ტატულაშვილი

ლაშა ტატულაშვილი

სტუ-ს ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის პროფესორ- მასწავლებელთა ტრენინგი "სწავლა-სწავლების თანამედროვე მეთდოლოგიებში"

თრენინგები

სტუ-ს ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის პროფესორ- მასწავლებელთა ტრენინგი "სწავლა-სწავლების თანამედროვე მეთდოლოგიებში"

blog post image
blog post image
blog post image

blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image