ლაშა ტატულაშვილი

სტუ-ს ბიზნეს ინჟინერინგის ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა ტრენინგი

30 იანვარი, 2019

ლაშა ტატულაშვილი

ლაშა ტატულაშვილი

სტუ-ს ბიზნეს ინჟინერინგის ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა ტრენინგი

თრენინგები

სტუ-ს ბიზნეს ინჟინერინგის ფაკულტეტის

პროფესორ-მასწავლებელთა ტრენინგი

"სწავლა-სწავლების თანამედროვე მეთოდოოგიები"

blog post image
blog post image
blog post image