ლაშა ტატულაშვილი

სტუ-ს არქიტექტურისა და სამშენებლო ფაკულტეტების პროფესორ-მასწავლებლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები

4 ივნისი, 2019

ლაშა ტატულაშვილი

ლაშა ტატულაშვილი

სტუ-ს არქიტექტურისა და სამშენებლო ფაკულტეტების პროფესორ-მასწავლებლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები

თრენინგები

სტუ-ს არქიტექტურისა და სამშენებლო ფაკულტეტების პროფესორ-მასწავლებლებელთაკვალიფიკაციის ამაღლების კურსები

blog post image
blog post image
blog post image