ლაშა ტატულაშვილი

სტუ-ს არქიტექტურისა და სამშენებლო ფაკულტეტების პროფესორ-მასწავლებლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები

6 ივნისი, 2019

ლაშა ტატულაშვილი

ლაშა ტატულაშვილი

სტუ-ს არქიტექტურისა და სამშენებლო ფაკულტეტების პროფესორ-მასწავლებლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები

თრენინგები

სტუ-ს არქიტექტურისა და სამშენებლო ფაკულტეტების

პროფესორ-მასწავლებლებელთაკვალიფიკაციის ამაღლების

კურსები

blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image