ლაშა ტატულაშვილი

სტუ-ს არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის პირველკურსელთა გამოფენა

15 აპრილი, 2023

ლაშა ტატულაშვილი

ლაშა ტატულაშვილი

სტუ-ს არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის პირველკურსელთა

გალერეა

სტუ-ს არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის პირველკურსელთა ძალიან საინტერესო გამოფენა

აპრილი, 2023

blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image