ლაშა ტატულაშვილი

სტუ-დ ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა ტრენინგი

19 ივნისი, 2019

ლაშა ტატულაშვილი

ლაშა ტატულაშვილი

სტუ-დ ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა ტრენინგი

თრენინგები

სტუ-დ ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა ტრენინგი თემაზე
"კომუნიკაცია და კოგნიცია
06.06.3019