ლაშა ტატულაშვილი

შრომის უსაფრთხოების დაცვისა და პროფესიული დაავადებების პროფილაქტიკი ადმინისტრირებს პროგრამა (USA,OSHA)

20 თებერვალი, 2019

ლაშა ტატულაშვილი

ლაშა ტატულაშვილი

შრომის უსაფრთხოების დაცვისა და პროფესიული დაავადებების პროფილაქტიკი ადმინისტრირებს პროგრამა (USA,OSHA)

თრენინგები

შრომის უსაფრთხოების დაცვისა და პროფესიული დაავადებების პროფილაქტიკი ადმინისტრირებს პროგრამა (USA,OSHA)

ტრენინგი ხორციელდებოდა აშშ-ის მილენიუმის (US Millennium Challenge Corporation) პროექტის ფარგლებში და საფუძვლად უდევს OSHA-ს სტანდარტები (OSHA-Occupational Safety and Health Administration - აშშ-ის შრომის სამინისტროს სამმართველო, რომელიც ხელმძღვანელობს შრომის უსაფრთხოების დაცვისა და პროფესიული დაავადებების პროფილაქტიკის სფეროს), რომელთა ამოცანაა უზრუნველყონ შრომის უსაფრთხო პირობები ამისთვის აუცილებელი მოთხოვნების შემუშავების, მათი განხორციელების, შემოწმებებისა და სწავლების გზით.

დღეს სტუ-ში მიმდინარე ტრენინგების კურსი მოიცავს, განსაკუთრებულად აქტუალურ, საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ („საქართველოს კანონი შრომის უსაფრთხოების შესახებ“; ტექნიკური რეგლამენტი მშენებლობის უსაფრთხოების შესახებ“. საქ.მთავრობის დადგენილება #361,2014წ; „სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი“.

საქ მთავრობის დადგენილება #477,2017) ძირითად საკითხებს და გამიზნულია ეკონომიკის სხვადასხვა მიმართულების როგორც სამთავრობო, ასევე კერძო დაწესებულებების, დარგობრივი სამინისტროების, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და პროფესიული ასოციაციების წარმომადგენლებისთვის და აგრეთვე დაინტერესებული კერძო პირებისათვის.

კურსის გავლა ასევე შეუძლიათ უნივერსიტეტებისა და პროფესიული კოლეჯების როგორც პედაგოგებს, ასევე დამამთავრებელი კურსის სტუდენტებს.საკონტაქტო

ტელეფონი: 599704499

blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image