ლაშა ტატულაშვილი

შრომის დაცვისა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოების ტრენინგ პროგრამა სტუ-ის პროფესიული განვითარების ცენტრში

26 თებერვალი, 2019

ლაშა ტატულაშვილი

ლაშა ტატულაშვილი

შრომის დაცვისა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოების ტრენინგ პროგრამა სტუ-ის პროფესიული განვითარების ცენტრში

თრენინგები

OSHA , USA

შრომის დაცვისა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოების ტრენინგ პროგრამასტუ-ის პროფესიული განვითარების ცენტრში

blog post image
blog post image
blog post image
blog post image

blog post image
blog post image
blog post image
blog post image