ლაშა ტატულაშვილი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესიული განვითარების ცენტრი აცხადებს რეგისტრაციას სტუ-ს აკადემიური პროგრამების

7 ნოემბერი, 2018

ლაშა ტატულაშვილი

ლაშა ტატულაშვილი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესიული განვითარების ცენტრი აცხადებს რეგისტრაციას სტუ-ს აკადემიური პროგრამების

თრენინგები

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესიული განვითარების ცენტრი აცხადებს რეგისტრაციას სტუ-ს აკადემიური პროგრამების როგორც ძირითად, ისე მოწვეულ პროფესორ-მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლების კურსებზე ამერიკის აიოვას უნივერსიტეტის „სწავლასა და სწავლებაში დახელოვნების ცენტრის „(CETL) უახლესი ტრეინინგ პროგრამების მიხედვით (გაიცემა ამერიკულ-ქართული სერტიფიკატი). ტრეინინგები უფასოა სტუ-ს ძირითადი (აკადემიური კონკურსით გასული) თანამშრომლებისთვის. მსურველებს შეუძლიათ გაეცნონ ტრეინინგების მრავალფეროვან თემატიკას ცენტრის საიტზე (hpep.ge).

დამატებითი ინფორმაციის მიღებისა და რეგისტრაციისათვის მოგვმართეთ :კოსტავას 68, სტუ-ს I კორპუსი(გალერეა უნივერსი);

ელ.ფოსტა: t-tsertsvadze@mail.ru

ტელეფონი: 2 33 30 51

რეგისტრაციისთვის საჭირო დოკუმნეტაცია:ა) ცნობა სტუ-ს ადამიანური რესურსების დეპარტამენტიდან; b) მოკლე CV (ქართულ და ინგლისურ ენებზე) ელ. ფოსტის მისამართისა და ტელეფონის ნომერის მითითებით;c) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი

რეგისტრაცია დაიწყება ა/ 12 ნოემბერს და გაგრძელდებ12 დეკემბრამდე. ტრეინინგების დაწყებისა და მსვლელობის გრაფიკის შესახებ დარეგისტრირებულ პირებს ინფორმაცია გაეგზავნებათ პერსონალურად ელ.ფოსტის საშუალებით