ლაშა ტატულაშვილი

დისკუსია თემაზე: ზოგი სწავლის მეთოდი

10 იანვარი, 2019

ლაშა ტატულაშვილი

ლაშა ტატულაშვილი

დისკუსია თემაზე: ზოგი სწავლის მეთოდი

თრენინგები

დისკუსია თემაზე: ზოგი სწავლის მეთოდი

blog post image
blog post image
blog post image