ლაშა ტატულაშვილი

დავიწყეთ ტრენინგები საამშენებლო ფაკულტეტით! (29-30 მარტი)

30 მარტი, 2023

ლაშა ტატულაშვილი

ლაშა ტატულაშვილი

სტუ-ს სასწავლო პროცესების მართვს კარიერული განვითარების განყოფილებამ, აკადემიური და მასწავლებელთა პერსონალის განვითარების ცენტრთან ერთად, ა/წ. 29 მარტიდან 29 ივნისის ჩათვლით, დავიწყეთ ტრენინგების კურსი 13-ივე ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის.

თრენინგები

დავიწყეთ ტრენინგები!

დავიწყეთ საამშენებლო ფაკულტეტით! (29-30 მარტი)

მადლობა ფაკულეტის დეკანს-ბატონ ზურაბ გვიშიანს, დეკანის მოადგილეს- ქალბატონ გინა გურეშიძეს,, ფაკულტეტის მენეჯერს- ბატონ ზაალ ცინაძეს,, შეხვედრების საუკეთესო დონეზე ორგანიზებისთვის.განსაკუთრებით მადლობა თავად საამშენებლო ფაკულტეტის, ჩვენს მსმენელ, ძალიან კარგ, სტუდენტებს მაღალი ჩართულობისთვის.

სტუ-ს სასწავლო პროცესების მართვს კარიერული განვითარების განყოფილებამ, აკადემიური და მასწავლებელთა პერსონალის განვითარების ცენტრთან ერთად, ა/წ. 29 მარტიდან 29 ივნისის ჩათვლით, დავიწყეთ ტრენინგების კურსი 13-ივე ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის.

ტრენინგის მიზანია სტუდენტებს მიეცეთ შესაბამისი ცოდნა და გამოუმუშავდეთ ის უნარები რაც აუცილებელია დამსაქმებელთან კომუნიკაციის პროცესში.

ტრენინგი თითოეულ ფაკულტეტზე ჩატარდება კვირაში 2 დღე, თითო საათით და მოიცავს შემდეგ თემებს:

  1. რეზიუმე/cv შედგენა და სამოტივაციო წერილის დაწერა. ტრენერი: ნინო აროშვილი
  2. სამუშაოს მოძიება და გასაუბრების პროცესი; ტრენერი: ნატო ქათამაძე


მომდევნო ტრინინგი ჩატარდება სატრანსპოტო ფაკულტეტზე (5-6 აპრილს)გელით დაინტერესბულ სტუდენტებს

blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image