ლაშა ტატულაშვილი

აგროინჟინერიისა და სასურსათო ტექნოლოგიების პროფესიული კოლეჯის პედაგოგების ტრეინინგი

19 ივლისი, 2017

ლაშა ტატულაშვილი

ლაშა ტატულაშვილი

აგროინჟინერიისა და სასურსათო ტექნოლოგიების პროფესიული კოლეჯის პედაგოგების ტრეინინგი

თრენინგები

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, დიდი ჯიხაიშის ნ. ნიკოლაძის სახელობისაგროინჟინერიისა და სასურსათო ტექნოლოგიების პროფესიული კოლეჯის პედაგოგების ტრეინინგი სწავლა-სწავლებისთანამედროვე მეთოდოლოგიებში

blog post image
blog post image
blog post image

blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image
blog post image